fotolia 824346ssssssssssss00

Szanowny Rodzicu,

Środowiska liberalne i LGBTQ uzyskują coraz większy i negatywny wpływ na wychowanie naszych dzieci. Działo się to do tej pory głównie przez pojedyncze działania takie jak demoralizujące filmy, liberalne pisemka kolorowe, koncerty rockowe, parady, koncert Eurowizji z dnia 11.05.2014r. Teraz jednak pojawiają się systematyczne, przemyślane i długofalowo prowadzone akcje takie jak:

  • propagowanie bardzo szkodliwej ideologii gender w szkołach i przedszkolach,

  • pogadanki w gimnazjach i liceach o antykoncepcji i zapobiegania chorobom wenerycznym (prowadzą sprzedawcy prezerwatyw),

  • działania ustawowe dotyczące zwalczania przemocy w rodzinach, zwalczania nietolerancji, a w perspektywie grozi nam wprowadzenie ustawy o „mowie nienawiści”,

  • zajęcia „Równościowe przedszkole” dla przedszkolaków,

  • inne systematyczne działania długofalowe.

     

Co to jest gender i dlaczego jest groźne dla Twoich dzieci i młodzieży? Choć ten temat jest zbyt obszerny, aby tutaj był przedstawiony, to jednak można jednym zdaniem podsumować to w co przekształciła by się nasza młodzież, gdyby całkowicie uległa indoktrynacji ideologii gender. Byliby to ludzie goniący za doraźną przyjemnością, niezdolni do tworzenia trwałych małżeństw, pokiereszowani duchowo i z nieszczęściem wielokrotnych aborcji. O ideologii gender w Unii Europejskiej pisze po polsku Niemka Gabriele Kuby. Dostępne jest też polskie opracowanie.

Działania długofalowe prowadzone są według zasady: Środowiska liberalne i lewicowe psują młodzież i społeczeństwo podsuwając wzory zachowań kierujące dzieci w stronę nieprawości. Działania te prowadzą systematycznie i niezbyt szybko. Podsuwają demoralizujące myśli i pragnienia w stopniu największym jak się da na danym etapie rozwoju demoralizacji.

W tej sytuacji rodzice w Polsce powinni stanowczo i kategorycznie przeciwstawiać się wszystkim degenerującym tendencjom. Mamy w Polsce, jak dotąd, dobre prawo, które umożliwia skuteczne protestowanie przeciw negatywnym praktykom stosowanym wobec naszych dzieci i wobec młodzieży. Jednak rodzice muszą zmobilizować się i zacząć działać. Co warto zrobić:

  • zgłosić się do Trójki Klasowej i do Rady Rodziców aby skutecznie i zgodnie z przepisami blokować lewackie inicjatywy wobec dzieci i młodzieży.

  • jeśli Rada Rodziców jest w uśpieniu lub opanowana przez osoby popierające działania na granicy demoralizacji, to warto złożyć do dyrektora placówki oświatowej oświadczenie odwołujące się do praw rodzicielskich i wskazujące, że rodzic nie zgadza się na określone działania szkoły w zakresie moralności i gender.

  • każdorazowo, w przypadku niespodziewanych zdarzeń narażających moralnie dzieci i młodzież, wnosić protesty, pisać podania, przekazywać informacje do prasy, do kuratorium, do ministerstwa, do organizacji broniących praw dziecka, do prasy niezależnej, a przede wszystkim piętnować w internecie.

Niniejsza, skromna pod względem formy, strona internetowa skupia się na zagadnieniu składania oświadczeń do dyrektorów placówek oświatowych, aby utrudnić na terenie szkoły wszelkie działania naznaczone dużym ryzykiem demoralizacji, a w szczególności seksualizacją i szerzeniem ideologii gender. Poniżej zamieszczono odsyłacze do kilku wariantów gotowych oświadczeń, a niektóre oświadczenia wyposażone są w dodatkowe objaśnienia dla rodziców. Wybrane oświadczenia odwołują się do programu „Wędrując ku dorosłości” w nauczania przedmiotu przygotowanie do życia w rodzinie, gdyż według naszej orientacji jest to dobra, zdroworozsądkowa alternatywa wobec prób wdrożenia różnymi ścieżkami ideologii gender oraz programu szkodliwej wersji edukacji seksualnej typu B.

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

Gender

Ideologia gender którą prościej można nazwać genderyzmem to kolejny produkt lewicowych myślicieli, który  jak kiedyś komunizm , obiecuje wyzwolenie i uszczęśliwienie ludzkości

Czytaj więcej...

Akty Prawne

Jeżeli chcesz zapoznac się z obecnymi regulacjami prawnymi - kliknij tutaj

Kim jesteśmy?

 Razem chcemy  bronić naszych rodzin i dzieci korzystając z przysługujących nam konstytucyjnych i obywatelskich praw i to jest właśnie Obywatelska Inicjatywa Rodzin.

Zapraszamy do kontaktu

Masz pytanie? Chcez się z nami skontaktować? Wypełnij formularz. Odpowiemy!