fotolia 824346ssssssssssss00

Lista różnych dokumentów dotyczących wychowania w placówkach dydaktycznych w zakresie obyczajowości.

Zagadnienie wychowania w zakresie obyczajowości w placówkach dydaktycznych dobrze omawia referat Stan_Prawny-Wychowanie_do_zycia_w_rodzinie.pdf a niektóre dokumenty wymienione w tym referacie wskazane są poniżej.

Jako kluczowy dokument w zakresie praw rodzicielskich należy uznać naszą konstytucję konstytucja-rzeczypospolitej-polskiej-z-dnia-2-kwietnia-1997r. Niestety naciski Komisji Europejskiej stopniowo pogarszają sytuację. Za rządów PO prezydent Komorowski ratyfikował konwencję "przemocową", która jest międzynarodowym dokumentem prawnym o wybitnie antyrodzinnym charakterze, dokumencie wprowadzającym do polskiego prawodawstwa pojęcie "gender". Zapisy o wykorzenianiu stereotypów i działaniach między innym na terenie szkół tworzą duże zagrożenie dla kształtowania pozytywnych wzorców o wysokiej moralności.

Dokumentem szczegółowym jest ustawa_o_oswiacie_1991, a niektóre zagadnienia dotyczące placówek oświatowych reguluje Karta_Nauczyciela_publ_2014-02-12

Dostępne są również dokumenty o charakterze międzynarodowym, to jest Konwencja_o_prawach_dziecka_ONZ oraz Europejska_Konwencja_Praw_Czlowieka, ale ich stosowanie w praktyce i w orzecznictwie sądowym drugorzędne znaczenie w stosunku do ustawy zasadniczej – konstytucji oraz polskich aktów prawnych o charakterze wykonawczym. Niestety, przez uczestnictwo w Unii europejskiej jesteśmy wystawieni na wielkie niebezpieczeństwa w związku z uznaniem aktów i nowelizacji prawa Unii Europejskiej jako aktów nadrzędnych w stosunku do prawa stanowionego w Polsce. Jednak na szczęście św. p. Prezydent Lech Kaczyński przy podpisywaniu umowy stowarzyszeniowej wynegocjował deklarację nr 39 na stronie 5904 wyłączającą sprawy moralności publicznej i ochrony życia ludzkiego z zasady nadrzędności prawa unijnego względem prawa w Polsce. Rodzice niemieccy nie spostrzegli w porę zmian dokonujących się w prawie unijnym i w obecnie znajdują się w dramatycznej sytuacji, co przedstawia rozpaczliwy_list_rodzicow_dn_2014-05-13.

Syntetyczne ujęcie informacji o seksualizacji dzieci zawiera Referat-stop-seksualizacji-dzieci Referat ten jest wygłaszany zarówno przez autora Mirosława Strumińskiego, jak i przez woluntariuszy w różnych miastach w Polsce. Znamienny sukces został odniesiony we Wrocławiu, gdzie po serii wystąpień z tym i podobnymi referatami organizacje szerzące seksualizację dzieci i ideologię gender straciły możliwość wstępu do szkół. Podobny sukces odniosły społeczności rodziców w Poznaniu i w Warszawie.

Podsumowując, prawo  chroniące rodziny w Polsce wciąż jeszcze funkcjonuje w świadomości obywateli i w niektórych ustawach/rozporządzeniach i może chronić dzieci i młodzież o ile rodzice wyrażą taką wolę poprzez reprezentatywną Radę Rodziców i przez odpowiednie oświadczenia i ewentualnie wnioski. Jeśli dyrektor placówki oświatowej zna przywileje rodziców, to raczej nie odważy się ryzykować łamać prawa, bo naraziłby się na duże ryzyko procesu sądowego.  Za rządów PiS minister Kaczmarczyk podpisał zobowiązanie Polski do realizacji listy postulatów środowiska mniejszości seksualnych: ec.europa.eu/justice/discrimination/files/lgbti_actionlist_en.pdf Minister Kaczmarczyk deklaruje w wywiadzie, że kontroluje sytuację, ale analiza dokumentu wskazuje szkodliwe działanie wobec interesów polskich naturalnych małżeństw składających się z kobiety i mężczyzny z ich dziećmi. Na poziomie konstytucji osłabionej konwencją "przemocową" i na poziomie międzynarodowym rodzina stała się przeżytkiem i stereotypem do wykorzenienia, co wyrażone jest bezpośrednio, jak i w sensie alegorycznym.

Uwaga: dokumenty nie są aktualizowane na bieżąco i proszę sprawdzać, czy od czasu ich umieszczenia w tym serwisie nie pojawiły się nowelizacje aktów prawnych, lub nowsze wersje pozostałych dokumentów.

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

Gender

Ideologia gender którą prościej można nazwać genderyzmem to kolejny produkt lewicowych myślicieli, który  jak kiedyś komunizm , obiecuje wyzwolenie i uszczęśliwienie ludzkości

Czytaj więcej...

Akty Prawne

Jeżeli chcesz zapoznac się z obecnymi regulacjami prawnymi - kliknij tutaj

Kim jesteśmy?

 Razem chcemy  bronić naszych rodzin i dzieci korzystając z przysługujących nam konstytucyjnych i obywatelskich praw i to jest właśnie Obywatelska Inicjatywa Rodzin.

Zapraszamy do kontaktu

Masz pytanie? Chcez się z nami skontaktować? Wypełnij formularz. Odpowiemy!