szybkie pozyczki

gora

To naturalne, że rodzice bardzo przeżywają każdy incydent, w którym ich dziecko staje się przedmiotem demoralizacji czy deprawacji seksualnej. W sytuacji, gdy dowiadują się oni, że dopuszczony bez ich zgody seksedukator uczył  ich córeczkę nakładać prezerwatywę na fantom penisa, albo zachęcał ich syna do seksu analnego jako bardzo przyjemnej alternatywy osiągania rozkoszy, to doznają nieżadko wstrząsu psychicznego. Dla takich rodziców opisanie incydentu oraz przedstawienie swoich uczuć z tym związanych jest zbyt traumatyczne i dla tego w sekcji incydentów relacjonujemy zdarzenia i okoliczności, o których dowiedzieliśmy się od zaufanych, sprawdzonych osób.

Imię: Admin
W maju dobiegły nas sygnały, że jedna ze szkół podstawowych w prawobrzeżnej Warszawie podjęła współpracę z Fundacją na Rzecz Różnorodności Społecznej (FRS) i Towarzystwem Edukacji Antydyskryminacyjnej (TEA). Obie te organizacje współpracują ze środowiskiem LGBTQ. Jednak dyrekcja szkoły przedstawiała rodzicom te organizacje te jako sprzymierzeńca w przeciwdziałaniu dyskryminacji. Jednym z kluczowych celów współpracy miało być wdrożenie tzw. Kodeksu Równego Traktowania.
      Niektórzy rodzice w szkole wobec proponowanych zmian nabrali przekonania, że za pomysłem kryje się próba wprowadzenia do szkoły dyskusji na temat orientacji seksualnych oraz publicznego piętnowania

 

wszelkich reakcji i protestów wobec zjawisk dewiacji seksualnych, wprowadzanie tylną furtką ideologii gender i trenerów antydyskryminacyjnych ze środowisk LGBTQ. Jednak dyrektor szkoły deklarowała, że chodzi wyłącznie o nie budzące kontrowersji kryteria antydyskryminacyjne jak kolor skóry, narodowość, wyznanie, pochodzenie.
      Dyrekcja szkoły forsując pomysł zaproponowała by zamiast wprowadzania Kodeksu Równego Traktowania dokonać zmian w obowiązującym Programie Wychowawczym. Na stronie internetowej szkoły pojawił się projekt nowego Programu Wychowawczego z zapisami o wprowadzeniu kryterium orientacji seksualnej i realizowaniu spotkań i szkoleń przez podmioty zewnętrzne. Zadeklarowano też powołanie Pełnomocnika Dyrekcji ds. Równego Traktowania, którego zadaniem byłoby między innymi monitorowanie zdarzeń dotyczących równego traktowania, organizowanie debat szkolnych, przeprowadzanie spotkań organizowanych przez podmioty zewnętrzne w sprawach antydyskryminacji.
      Kiedy rodzice dowiedzieli się o wizycie w szkole osób powiązanych ze środowiskiem LGBTQ i o proponowanych zmianach w Programie Wychowawczym, rozgorzał konflikt. W sprawę włączyło się kuratorium. Rodzice nie chcą usunięcia dyrektora ze szkoły.

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

Gender

Choć temat jest zbyt obszerny, aby tutaj był przedstawiony, to jednak można krótko podsumować to w co przekształciła by się nasza młodzież, gdyby całkowicie uległa indoktrynacji ideologii gender. 

Czytaj więcej...

Akty Prawne

Zapoznaj się z listą różnych dokumentów dotyczących wychowania w placówkach dydaktycznych w zakresie obyczajowości.

Czytaj więcej...

Kim jesteśmy?

Dążymy do upowszechnienia wiedzy o tym jak skutecznie zapobiegać demoralizacji dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych. Główne działanie to uświadamianie rodzicom ich praw, które powinni skutecznie wykorzystać

Czytaj więcej...

Zapraszamy do kontaktu

Masz propozycje, uwagi albo po prostu chcesz się znami skontaktować?

Wypełnij formularz