szybkie pozyczki

gora

W przedszkolach można stosować poniższy wzór oświadczenia skierowanego do dyrektora placówki. Złożenie takiego oświadczenia wyklucza możliwość poddania dziecka deprawującemu programowi "Rółnościowe przedszkole" a także zobowiązuje dyrektora aby dziecko nie miało kontaktu z edukatorami seksualnymi, którzy potencjalnie mogli by próbować prowadzić działania według Standardów Edukacji Seksualnej w Europie według WHO i BZgA

podanie_do_dyr_przedszkola_krotkie.doc, (zawiera dodatek - wyjaśnienia dla rodziców)

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

Gender

Choć temat jest zbyt obszerny, aby tutaj był przedstawiony, to jednak można krótko podsumować to w co przekształciła by się nasza młodzież, gdyby całkowicie uległa indoktrynacji ideologii gender. 

Czytaj więcej...

Akty Prawne

Zapoznaj się z listą różnych dokumentów dotyczących wychowania w placówkach dydaktycznych w zakresie obyczajowości.

Czytaj więcej...

Kim jesteśmy?

Dążymy do upowszechnienia wiedzy o tym jak skutecznie zapobiegać demoralizacji dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych. Główne działanie to uświadamianie rodzicom ich praw, które powinni skutecznie wykorzystać

Czytaj więcej...

Zapraszamy do kontaktu

Masz propozycje, uwagi albo po prostu chcesz się znami skontaktować?

Wypełnij formularz